Avcılık Tarihi

Balıkçılık Av Araçları’nın Kısa Tarihi

Deniz, göl ve akarsulardan avlanma yolu ile çeşitli su ürünlerinin (kabuklular, balıklar, yumuşakçalar, su bitkiler yakalanması ve elde edilmesinde doğrudan veya dolaylı kullanılan tüm ekipmanlara “av araçları” adı verilir. Av esas olarak su ürülerinin davranış biçimleri, dağılım ve göçler algılama şekilleri ve doğal koşullar göz önüne alınarak en uygun malzemelerin (ağ, iğne, misina, halat, kurşun, […]

Başa dön