Blog

Yapı ve Teknik Özelliklerine Göre Av Araçlarının Sınıflandırılması

Av araçlarının yapımında kullanılan malzemelerin çeşitliliği yanında en basitinden gelişmiş cihazlara kadar farklı yapı ve teknik özellikler gösterir. Bu kriterler esas olarak su ürünlerinin türü, anatomik ve biyolojik farklılıkları, davranış biçimleri ve doğal koşullar dikkate alınarak optimal avlanma rantabilitesini gerçekleştirmeye yönelik şekillenmektedir. İlk çağlardan günümüze kadar bir süreç içinde gelişen araçlar, teknolojik gelişime paralel olarak […]

Balıkçılık Av Araçları’nın Kısa Tarihi

Deniz, göl ve akarsulardan avlanma yolu ile çeşitli su ürünlerinin (kabuklular, balıklar, yumuşakçalar, su bitkiler yakalanması ve elde edilmesinde doğrudan veya dolaylı kullanılan tüm ekipmanlara “av araçları” adı verilir. Av esas olarak su ürülerinin davranış biçimleri, dağılım ve göçler algılama şekilleri ve doğal koşullar göz önüne alınarak en uygun malzemelerin (ağ, iğne, misina, halat, kurşun, […]

Başa dön